en.gif

Taxonomische workshops NVKD

1/4

Introductie

De determinatie van bepaalde groepen diatomeeën is door steeds verdergaand taxonomisch onderzoek steeds ingewikkelder geworden. Uit de ringtesten die door de NVKD in het verleden zijn georganiseerd bleek een juiste deteminatie binnen bepaalde groepen uiterst lastig. Bart van de Vijver is daarom in 2010 gestart met het organiseren van taxonomische worshops, om de vaak lastige taxonomie per groep, op zeer kundige wijze te behandelen aan de hand van een sylabus.

De taxonomische workshop vindt jaarlijks voorafgaand aan de NVKD lezingendagen plaats en is steeds een zeer goed bezocht en inmiddels onlosmakelijk onderdeel van onze jaarlijkse bijeenkomst. 

Hieronder een overzicht van de taxonomische workshops. De syllabi zijn allen als pdf beschikbaar.

 

Overview Taxonomic workshops (downloads)

 

Nederlands Vlaamse Kring van Diatomisten

This page was last updated on  jan. 15 2020
© 2015 by NVKD